среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ogrodzenia plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Konstrukcja plot Winylowe na plot i furtkę sztachetowa nie zada zezwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu do urzędu z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Ogrodzenia z plastyku na plot i furtę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów niedaleko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachety z plastiku na ogrodzenie i bramkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu i planowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji sztachetki Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy zamierzane sztachety Winylowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W przypadku jak projektowane plotki z plastyku na ogrodzenie i bramkę sztachetowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий